VIETNAMESE POEMS

 


Business Search

 

Tranh Lơa Thể
Bích Khê

< Back


dáng tầm xuân uốn trong tranh tố nữ
ô tiên nương ! nàng lại ngự nơi này ?
nàng ở mô ? xiêm áo bỏ đâu đây ?
đến triển lăm cả tấm thân kiều diễm
nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
nàng là hương hay nhan sắc lên hương ?
mắt ngời châu rung ánh sáng nghê thường
lệ tích lại sắp hai hàng đũa ngọc
đem u huyền ngủ mơ trên mái tóc
vài phút trăng lay động ở làn môi
hai vú nàng ! hai vú nàng ! chao ôi
cho tôi nút một ḍng sâm ngọt lộng
ôi lồ lộ một ṭa hoa nghiêm động
tôi run run hăm lại cánh hồn si...
ô hai tay rơi chén ngọc lưu ly
ồ hai chân nở màu sen ẻo lả
cho tôi nàng ! cho tôi nàng ! tất cả
tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao
cho đê mê chới với, hồn lên cao
một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ
tiên nương hỡi ! nàng sống trên thế hệ
bóng thời gian phải quỳ dưới chân nàng
xuân muôn đời di dưỡng vùng tang
gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ành !
cớ làm sao nâng niu bầu gía lạnh
ấp tranh người, lơ đăng ngắm thi nhân ?
hay nàng nhớ nhung cát phượng đền lân  ?
hay nàng ước mơ t́nh trong trắng ngọc ?
ôi ! nàng ôi ! làm sao nàng chẳng khóc
ngươthi nhân, vẽ đẹp của khiêu dâm
trăng thanh tịnh c̣n lóng trong thơ câm
nhạc vô minh hằng sôi trên nét chữ ?
ôi ! nàng ôi ! thốt lên lời ngọc nữ
lời trân châurung cả phím ḷng tôi
Ngọc Kiều ! Ngọc Kiều ! đến cặp song đôi
cho tôi đọ vẽ hương trời cắc nước
vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt
vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan
ta thiếp đi - trong một phút mê loàn
xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực


< Back

ADVERTISING. Mail To info@danviet.com.au to place Your Ads On WWW.VietnameseInAustralia.com.au

 
 
Home | News and Events | Community | Business | Entertainment | About Us | Services | Email Us
| CopyRight | Terms of Use | Links | Disclaimers |

Vietnam Information Services Pty Ltd provides market research facilities related to the Vietnamese community in Australia.
Click here to find out more information.

Copyright © Vietnam Information Services Pty Ltd