PHÂN ƯU

 


Business Search

 

Muốn đăng Quảng Cáo, Rao vặt, Chúc Mừng, Chia Vui, Cáo Phó, Phân Ưu , ....

Kính xin quý vị liên lạc :
VIETNAM INFORMATION SERVICES PTY LTD
Suite 5, 50 Park Road, Cabramatta, NSW 2166, Australia
Telephone: (02) 9726 3162   (AH)
0400 261 127, Facsimile: (02) 9726 3165
Hoặc liên lạc với chúng tôi qua  địa chỉ Email : Mail@VietnameseinAustralia.com.au


PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn:


Ông

NGUYỄN TẤN ĐƠN
Pháp danh NGUYÊN CHÂU


Gia Trưởng Gia Đình Hải Quân Hàng Hải NSW


Đã từ trần lúc 10 giờ 50 tối ngày Thứ Hai 22/03/2004.
( nhằm ngày 02 tháng 02 năm Giáp Thân )
tại tư gia Sydney, NSW
Hưởng thọ 64 tuổi


Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương hồn Ông NGUYỄN TẤN ĐƠN sớm về cỏi Phật.


VIETNAM INFORMATION SERVICES P/L

Trong các trang Notices này, Quý vị có thể vặn speakers lên để nghe nhạc êm dịu .

 < Back

ADVERTISING. Mail To info@danviet.com.au to place Your Ads On WWW.VietnameseInAustralia.com.au

 
 
Home | News and Events | Community | Business | Entertainment | About Us | Services | Email Us
| CopyRight | Terms of Use | Links | Disclaimers |

Vietnam Information Services Pty Ltd provides market research facilities related to the Vietnamese community in Australia.
Click here to find out more information.

Copyright © Vietnam Information Services Pty Ltd